Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561

cover201801251800

 

     วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561" ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี โดยมีนายสุทธา  สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน