Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สังเกตการณ์การจัดประชุม (Kick off) โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

cover201802210900 

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ในการดำเนินการจัดประชุม (Kick off) ของทีมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล/ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี