Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

cover201802230730

 

     วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561” ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่โรงเรียนบ้านคูเมือง หมู่ 6 ตำบล ห้วยชัน อำเภอ อินทร์บุรีจังหวัด สิงห์บุรี