Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จังหวัดสิงห์บุรี"

cover201802270730

 

     วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรีจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จังหวัดสิงห์บุรี" ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี