Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

cover201802200900-2

    เนื่องด้วยในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ตรงกับวันมาฆบูชา ในการนี้สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม ณ วัดใกล้บ้าน ตามแบบโปสเตอร์นี้