Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2561

 may.1

     วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2561” ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ณ วัดพิกุลทอง หมู่ 3 ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี