Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

cover201803310730

 

     วันที่ 31 มีนาคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผนพร้อมพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ เนื่องในวันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี