Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

201804020730

 

     วันที่ 2 เมษายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงาน "วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561" ณ บริเวณอาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี