Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

cover201804020900

 

     วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมงานโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ณ ศาลา 100 ปี(ฝั่งพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อแพ) วัดพิกุลทองพระอารามหลวง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี