Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

พิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างเมรุไฟฟ้า (ปลอดมลพิษ) ณ วัดโคนอน

cover201804091000

 

     วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างเมรุไฟฟ้า (ปลอดมลพิษ) ณ วัดโคนอน ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี