Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561

cover201804100800

 

     วันที่ 10 เมษายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ณ บริเวณเทวาลัยพระพรหม ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี