Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ประจำเดือนเมษายน 2561

cover201804101000

 

     วันที่ 10 เมษายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วม “โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5” ดำเนินการโดย จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี