Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561

cover201804101300

 

     วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมกันนี้  เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีได้เข้ารดน้ำขอพรจากสถิติจังหวัดสิงห์บุรีในโอกาสเดียวกัน