Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

สังเกตการณ์การจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 เวทีที่ 2

cover201804170900

 

     วันที่ 17 เมษายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมสังเกตการณ์การจัดเวทีประชาคม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปี 2561 เวทีที่ 2 ณ กศน.ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี