Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2561

cover201804240830

 

     วันที่ 24 เมษายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  มอบหมายให้ นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกิจกรรม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2561” ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้วยแบบสอบออนไลน์ ณ วัดจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์  อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี