Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2561

cover201804240830

 

     วันที่ 24 เมษายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  มอบหมายให้ นางเพียงพิศ  ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกิจกรรม “โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน เมษายน 2561” ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้วยแบบสอบออนไลน์ ณ วัดจักรสีห์ ตำบลจักรสีห์  อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี