Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

cover201804250800

 

       วันที่ 25 เมษายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี  มอบหมายให้ นางเพียงพิศ    ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ      หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ต.บางพุทรา อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี