Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน วันวิสาขบูชา

 cover201805221100

     เนื่องด้วยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตรงกับวันวิสาขบูชา ในการนี้สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าวัดทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้าน