ประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work Shop) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2561

สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๔:๑๕
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ ๐๖:๔๒
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑๔:๑๕
ฮิต: 374

cover201805211300

 

     วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work Shop) เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2561