Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2561”

cover201805240800

 

     วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2561” ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการด้วยแบบสอบออนไลน์ ณ วัดแหลมคาง ตำบลแม่ลา  อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี