Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

พิธีเปิดงานรณงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย

20180601 101739 

      วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดงานรณงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย โดยมี นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี