Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

cover20180612

     วันที่ 12 มิถุนายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กำกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาสิงห์บุรี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาสิงห์บุรี พร้อมด้วย สำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดคีมราษฎร์ศรัทธาธรรม หมู่ 5 ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี