Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

cover201806140830

 

     วันที่ 14 มิถุนายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาสิงห์บุรี จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านพระงาม หมู่ 4 ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี