Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" ครั้งที่ 3

cover20180618

 

     วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายชาตรี ปลูกรักษ์ ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี และคณะผู้แทนโทรศัพท์จังหวัดสิงห์บุรี นำทีมงาน DIGITAL DREAM TEAM (DDT) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" ครั้งที่ 3 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบนยไทยแลนด์ 4.0 อย่างบูรณาการ แก่ประชาชน ณ ศาลาวัดโพธิ์สุดธาลัย หมู่ 12 และศาลาประชาคม หมู่ 13 ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี