Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

พิธีบวงสรวงเทวาลัยองค์พระอินทร์

cover20180705-1

 

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีบวงสรวงเทวาลัยองค์พระอินทร์ โดยมีนาย ประพาส บุญยินดี เป็นประธานพิธีบวงสรวงเทวาลัยองค์พระอินทร์ พร้อมด้วย นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นาย ศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายวิทิต ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ตัวแทนองค์กรภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชน เข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง ณ บริเวณลาน(ฟรายนาว) FN ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี