Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5

cover20180710

 

     วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 โดยมี ท่านศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญ ถวายภัตราหารเพล ฟังธรรม รักษาศีล 5 และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศาลาการเปรียญ วัดคีมราษฎร์ศรัทธาธรรม ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี