Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานโครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

cover20180716

 

     วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายเอกชัย  ศริพันธ์ ผู้จัดการศูนย์การขายและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาสิงห์บุรี ผู้แทนโทรศัพท์จังหวัดสิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานโครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 เผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. จังหวัดสิงห์บุรี FM. 105.30 MHz