ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : ภาคกลาง "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560"

สร้างเมื่อ วันอังคาร, ๐๔ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๖:๓๖
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ ๐๖:๔๒
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๐๔ กันยายน ๒๕๖๑ ๑๖:๓๖
ฮิต: 407

cover201809011300

 

     ระหว่างวันที่ 1 - 2  กันยายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 : ภาคกลาง "การถอดบทเรียนโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560" ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก