Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน ภาคกลาง(จังหวัดสิงห์บุรีและจังกวัดอ่างทอง)

cover201809110900

 

     วันที่ 11 กันยายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน ภายใต้กิจกรรมการสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้งานแก่ประชาชน ภาคกลาง(จังหวัดสิงห์บุรีและจังกวัดอ่างทอง) โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรม จัดโดย บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สาขาสิงห์บุรี ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท  อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี