Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้หัวข้อ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดิน"

cover201809180900

 

     วันที่ 18 กันยายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้หัวข้อ "ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดิน" โดยมีนายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดสิงห์บุรี จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี