Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

จัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง(อสมท.) จังหวัดสิงห์บุรี

cover201809181330

 

     วันที่ 18 กันยายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมจัดรายการวิทยุ “ ผู้ว่าฯ พบประชาชน ” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียง(อสมท.) จังหวัดสิงห์บุรี โดยนาย สุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายปราโมทย์ อ่อนน้อม ผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.ชัยนาท นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ประเด็นที่ 1.ติดตามเรื่องราวสภาพดินฟ้าอากาศในช่วงนี้ 2. ผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ ดำเนินรายการโดย นางปณิธาน เศตะพราหมณ์ ซึ่งออกอากาศทุกบ่ายวันอังคาร เวลา 13.00 น. – 14.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวิทยุกระจายเสียง(อสมท.) จังหวัดสิงห์บุรี F.M. 91.25 MHz