Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดสิงห์บุรี"

cover201809190900

 

     วันที่ 19 กันยายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องใน "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวัดสิงห์บุรี" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุทธา  สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จัดโดยนายวินัย  จั่นทับทิม ประมงจังหวัดสิงห์บุรี และนายสุชาติ  ผึ่งฉิมพลี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ณ แหล่งน้ำหนองลาด โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ต.ท่าข้าม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี