Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี

cover201809211000

 

     วันที่ 21 กันยายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี  ร่วมพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง นาย ศุกร์วิบูล ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วม ณ บริเวณชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี(หลังเดิม)