Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

พิธีเบิกเนตร พระธรรมสิงห์บุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม)และรูปหล่อ พระครูมงคลนวการ(หลวงพ่อฉาบ มังคโล)

cover201809211330

 

     วันที่ 21 กันยายน 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเบิกเนตร พระธรรมสิงห์บุราจารย์(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม)และรูปหล่อ พระครูมงคลนวการ(หลวงพ่อฉาบ มังคโล)  นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเกจิอาจารย์ ศาลหลักเมืองสิงห์บุรี