Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมส่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

cover20180928

 

     วันที่ 28 กันยายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมส่ง นายสุทธา  สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี