Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

cover20181016

 

    วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย บริษัท ทีโอที จำกัดมหาชน) สาขาสิงห์บุรี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สาขาสิงห์บุรี และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขาสิงห์บุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี