Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน

20181107

สิบเอกเทพสฤษดิ์ ตงลิ้ม ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ ร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี