Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ลงพื้นที่ประสานงาน ติดตาม และอำนวยความสะดวก ให้กับคณะถ่ายทำวิดีทัศน์ "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ"

cover20181116

 

    วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ประสานงาน ติดตาม และอำนวยความสะดวก ให้กับคณะถ่ายทำวิดีทัศน์ "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เพื่อการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม     ณ บ้านหนองโขลง หมู่ 1 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี