Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ประชุมประจำเดือน

cover201811291300

 

     วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนแจ้งข่าวสารพร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัด อาคาร 1 ชั้น 3