Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

ต้อนรับนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

cover201812100700

 

     วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2561 นางแสงอรุณ  บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมต้อนรับนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และประสานงาน อำนวยความสะดวกให้แก่คณะถ่ายทำรายการเดินหน้าประเทศไทย ณ อนุสาวรีย์วีระชนค่ายบางระจัน และชุมชนบ้านหนองโขลงต้องเที่ยว หมู่ 1 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี