Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดโพกรวม ต.โพกรวม อ.เมือง จ.สิงห์บุรี