Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

"พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี

cover201901080900

 

     วัน อังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง