Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

สัมนาโครงการ "จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท"

cover201901251300

 

     วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมสัมนาโครงการ "จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท" ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่)