Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ และนายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

cover20190207

 

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ และนายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ซึ่งเป็นจังหวัดต้นแบบในการขับเคลื่อนการจัดทำชุดข้อมูลดังกล่าว โดยมี นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี และเครือข่ายสถิติในระดับพื้นที่ (อำเภอ ตำบล) ให้การต้อนรับ ณ บ้านหนองโขลง ตำบลบางจาก อำเภอบางระจัน และ บ้านห้วยสามัคคี ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี