Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

เปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี

cover201902181300

 

     วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี หลังใหม่