ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562

สร้างเมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๘:๕๔
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพุธ, ๓๐ พฤศจิกายน ๕๔๒ ๐๖:๔๒
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ๐๘:๕๔
ฮิต: 137

cover201903011330

 

     วันที่ 1 มีนาคม 2562 นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อร่วมพิจารณาและดำเนินการจัดทำชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) โดย นายศิริชัย  ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี