Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562

cover201903020800

 

     วันที่ 2 มีนาคม 2562 นางแสงอรุณ  บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี