Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
 brading
    

ร่วมพิธี "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์"

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.25 น. นางแสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการ สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธี "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์" ณ สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดโพธิ์เก้าต้น ตำบลบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

main

4   3

5   2