Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

พิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด


A 0098.04.2562

นางแสงอรุณ บุญศรี เข้าร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา15.00 น. ณ พระอุโบสถกลางน้ำ วัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี