Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

โครงการธรรมยาตราและปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหมงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

35444

นาง แสงอรุณ บุญศรี สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการธรรมยาตราและปฏิบัติธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เวลา 14.30 น. ณ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรี