Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
     

พิธีเปิดโครงการ หนึ่งใจ..เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน

36671

 นางแสงอรุณ บุญศรี  สถิติจังหวัดสิงห์บุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ หนึ่งใจ..เดียวกัน มอบถุงยังชีพพระราชทาน  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด (บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี)